KHẢO SÁT KHU ĐẤT 1.6 Ha

TU SỬA VĂN PHÒNG HÙNG HẢI HOLDING Ngày 18/8/2021, Hùng Hải Holding tiến hành khảo sát vị trí khu đất mới với tổng diện tích 1.6 Ha nằm trong khu công nghiệp Quế Võ 3, đây sẽ là một trong những dự án quan trọng được Hùng Hải Holding triển khai trong thời gian cuối…